ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ЗАВРШНОГ ИСПИТА - A KISÉRETSÉGI IDEIGLENES EREDMÉNYEI

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ЗАВРШНОГ ИСПИТА - A KISÉRETSÉGI IDEIGLENES EREDMÉNYEI3

Продужен рок за подношење приговора првостепеној комисији сутра,28.6. до 13 часова у школи или онлајн.