ПРОМОЦИЈА ХУМАНИХ ВРЕДНОСТИ

Наша школа учествује у кампањи Црвеног крста под називом "Промоција хуманих вредности" где волонтери упознавају  ученике трећег разреда путем низа  радионица развијању и неговању толеранције,слободе и равноправности.