ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

         

V  РАЗРЕДИ VI  РАЗРЕДИ VII  РАЗРЕДИ VIII  РАЗРЕДИ
Клара Киш
Физичко и здравствено васпитање васпитање
VIа Синиша Репија
Физичко и здравствено васпитање  
VIIа  Драгица Станковић
Техника и технологија 
VIIIа Милена Глигорић Малешевић
Информатика,Физика
Vб Зоран Ђерег
Математика
VIб Александра Самраџић
Српски језик и књижевност
VIIб Весна Мерц
Биологија
VIIIб Taња Благојевић
Српски језик и књижевност
Vц Аугуста Деме
Математика
VIц Марија Шмит Шурањи
Мађарски језик и књижњвност ,Мађарски као језик средине
VIIц Викториа Салма
Ликовна култура
VIIIц Естер Лудаши
Немачки језик
Vд Лана Мучибабић
Енглески језик
VIд Каталин Милетић
Историја
VIIд Вера Марковић
Географија
 
 
       

 

Српски језик и књижевност 

 

Српски језик као нематерњи :

Александра Самраџић

Тања Благојевић

 

Дијана Тимар Бенедек 

Математика  :

Зоран Ђерег

Маја Молнар

Аугуста Деме 

 Хемија :

Елизабета Станић

Едит Патаки 

Техника и технологија  :

Жељка Перушић 

Никола Роговић 

Драгица Станковић

Физика :

Жељка Перушић 

Аранка Амштадт

Милена  ГлигорићМалешевић

Информатика :

Милена  ГлигорићМалешевић

Елеонора Арчон

Историја :

Јелена Манојловић, Каталин Милетић

 

Географија :

Гордана Бурнаћ

Гордана Стоилковић

Вера Марковић

Биологија :

Андреа Пожар

Весна Мерц

Енглески језик :

Марта Кеменци

Лана Мучибабић

Немачки језик :

Естер Лудаши

Маргарета Башарагин

Ликовна култура :

Викториа Салма

Исидора Ђорђевић

Сања Беђик

Музичка култура :

Шалата Атила

Драгана Синобад

Православна веронаука :

Јован Мајсторовић

Католичка веронаука :

Зорица Свирчев

Илона Тот Дер Фелди

Грађанско васпитање : 

Анастазија Толди

Гордана Стоилковић

Вера Марковић