foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

ЛИНКОВИ

ОГЛАСНА ТАБЛА

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

         

V  РАЗРЕДИ VI  РАЗРЕДИ VII  РАЗРЕДИ VIII  РАЗРЕДИ
Vа Синиша Репија
Физичко васпитање,Физичко васпитање - изабрани спорт
VIа  Драгица Станковић
Техничко и информатичко
VIIа Милена Глигорић Малешевић
Информатика,Физика
VIIIа Маргарета Башарагин
Немачки језик
Vб Александра Самраџић
Српски Језик
VIб Весна Мерц
Биологија
VIIб Taња Благојевић
Српски Језик
VIIIб Лана Мучибабић
Енглески језик
Vц Марија Шмит Шурањи
Мађарски језик,Мађарски као језик средине
VIц Викториа Салма
Ликовна култура
VIIц Марта Јосић
Математика
VIIIц Клара Киш
Физичко васпитање
Vд Каталин Милетић
Историја,Грађанско васпитање
VIд Вера Марковић
Географија
   
       
 Српски језик као нематерњи : Дијана Тимар Бенедек  Математика  :

Зоран Ђерег

Маја Молнар 

 Хемија :

Елизабета Станић

Едит Патаки 

Техника и технологија  :

Жељка Перушић 

Никола Роговић 

Физика : Жељка Перушић  Информатика : Елеонора Арчон
Историја : Јелена Манојловић Географија :

Гоца Бурнаћ

Гоца Стоилковић

Биологија : Андреа Пожар Енглески језик :

Марта Кеменци

Немачки језик : Естер Лудаши Ликовна култура :

Анастазиа Толди

Музичка култура :

Шалата Атила

Драгана Синобад

Православна веронаука :

Јован Мајсторовић

Католичка веронаука :

Зорица Свирчев

Илона Тот Дер Фелди

Грађанско васпитање : 

Анастазија Толди

Copyright 2021  ОШ "Јован Јовановић Змај" Суботица