foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

ЛИНКОВИ

ОГЛАСНА ТАБЛА

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

         

V  РАЗРЕДИ VI  РАЗРЕДИ VII  РАЗРЕДИ VIII  РАЗРЕДИ
Vа Синиша Репија
Физичко васпитање,Физичко васпитање - изабрани спорт
VIа  Драгица Станковић
Техничко и информатичко
VIIа Милена Глигорић Малешевић
Информатика,Физика
VIIIа Маргарета Башарагин
Немачки језик
Vб Александра Самраџић
Српски Језик
VIб Весна Мерц
Биологија
VIIб Taња Благојевић
Српски Језик
VIIIб Лана Мучибабић
Енглески језик
Vц Марија Шмит Шурањи
Мађарски језик,Мађарски као језик средине
VIц Викториа Салма
Ликовна култура
VIIц Марта Јосић
Математика
VIIIц Клара Киш
Физичко васпитање
Vд Каталин Милетић
Историја,Грађанско васпитање
VIд Вера Марковић
Географија
   
       

 

Српски језик и књижевност 

 

Српски језик као нематерњи :

Александра Самраџић

Тања Благојевић

 

Дијана Тимар Бенедек 

Математика  :

Зоран Ђерег

Маја Молнар

Аугуста Деме 

 Хемија :

Елизабета Станић

Едит Патаки 

Техника и технологија  :

Жељка Перушић 

Никола Роговић 

Драгица Станковић

Физика :

Жељка Перушић 

Аранка Амштадт

Милена  ГлигорићМалешевић

Информатика :

Милена  ГлигорићМалешевић

Елеонора Арчон

Историја :

Јелена Манојловић

 

Географија :

Гордана Бурнаћ

Гордана Стоилковић

Вера Марковић

Биологија :

Андреа Пожар

Весна Мерц

Енглески језик :

Марта Кеменци

Лана Мучибабић

Немачки језик :

Естер Лудаши

Маргарета Башарагин

Ликовна култура :

Викториа Салма

Исидора Ђорђевић

Сања Беђик

Музичка култура :

Шалата Атила

Драгана Синобад

Православна веронаука :

Јован Мајсторовић

Католичка веронаука :

Зорица Свирчев

Илона Тот Дер Фелди

Грађанско васпитање : 

Анастазија Толди

Гордана Стоилковић

Вера Марковић

Copyright 2021  ОШ "Јован Јовановић Змај" Суботица