РАЗРЕДНА НАСТАВА

I  РАЗРЕДИ  II  РАЗРЕДИ  III  РАЗРЕДИ  IV  РАЗРЕДИ
Iа  Драгица Костић
Учитељица
 IIа  Маријана Скала
Учитељица
 IIIа  Гордана Гргић
Учитељица
 IVа  Ана Копуновић
Учитељица
Iб  Зорица Пудар
Учитељица
 IIб  Лидија Дулић
Учитељица
 IIIб  Злата Златар
Учитељица
 IVб  Светлана Мајсторовић
Учитељица
Iц  Жужана Немеди Ретек
Учитељица
 IIд  Наташа Муцаљ
Учитељ
 IIIд  Марио Пеић
Учитељица
 IVц  Емилија Грубанов Мартинек
Учитељица
Iд  Рита Радевић
Учитељица
   
   
Енглески језик :

Марина Требатицки

Соња Спасић

Мађарски као језик друштвене средине : Адријана Војнак Чорба
Православна веронаука : Јован Мајсторовић Католичка веронаука :

Зорица Свирчев

Илона Тот Дер Фелди