foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

ЛИНКОВИ

ОГЛАСНА ТАБЛА

РАЗРЕДНА НАСТАВА

I  РАЗРЕДИ  II  РАЗРЕДИ  III  РАЗРЕДИ  IV  РАЗРЕДИ
Ана Копуновић
Учитељица
 IIа  Драгица Костић
Учитељица
 IIIа
Маријана Скала
Учитељица
 IVа   Гордана Гргић
Учитељица
Јелена Вуковић
Учитељица
 IIб  Зорица Пудар
Учитељица
 IIIб  Лидија Дулић
Учитељица
 IVб
Злата Златар
Учитељица
Емилија Грубанов Мартинек
Учитељица
 IIц  Жужана Немеди Ретек
Учитељица
 IIIд Наташа Муцаљ 
Учитељица
 IVд  Марио Пеић
Учитељ
Iд  Моња Вујковић Цвијин
Учитељица
IIд  Рита Радевић
Учитељица
 
 
   
Енглески језик :

Марина Требатицки

Соња Спасић Циндрић

Мађарски као језик друштвене средине : Адријана Војнак Чорба
Православна веронаука : Јован Мајсторовић Католичка веронаука :

Невена Габрић

Илона Тот Дер Фелди

Српски као нематерњи језик : Дијана Бенедек Тимар    

Copyright 2023  ОШ "Јован Јовановић Змај" Суботица