foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

ЛИНКОВИ

ОГЛАСНА ТАБЛА

РАЗРЕДНА НАСТАВА

I  РАЗРЕДИ  II  РАЗРЕДИ  III  РАЗРЕДИ  IV  РАЗРЕДИ
Гордана Гргић
Учитељица
 IIа  Ана Копуновић
Учитељица
 IIIа
Драгица Костић
Учитељица
 IVа  Маријана Скала
Учитељица
Злата Златар
Учитељица
 IIб   Светлана Мајсторовић
Учитељица
 IIIб
Зорица Пудар
Учитељица
 IVб
Лидија Дулић
Учитељица
Анастазија Толди
Учитељица
 IIц  Емилија Грубанов Мартинек
Учитељица
 IIIд Жужана Немеди Ретек
Учитељица
 IVд  Наташа Муцаљ
Учитељ
Iд  Марио Пеић
Учитељица
IIд  Моња Вујковић Цвијин
Учитељица
 
IIIд  Рита Радевић
Учитељица
 
   
Енглески језик :

Марина Требатицки

Соња Спасић Циндрић

Мађарски као језик друштвене средине : Каролина Хуска
Православна веронаука : Милош Миливојевич
Католичка веронаука :

Невена Габрић

Илона Тот Дер Фелди

Српски као нематерњи језик : Дијана Бенедек Тимар    

Copyright 2024  ОШ "Јован Јовановић Змај" Суботица