foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

ЛИНКОВИ

ОГЛАСНА ТАБЛА

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

 

Директор :
Клаудиа Губић Шелкен
Психолог : Драгана Ћупурдија
Педагог : Драгица Пап
Секретар школе : Борјана Лучић
Шеф рачуноводства : Тамара Антал
Административни радник : Валерија Шомођи
Домар : Золтан Мартон
Спремачица : Вида Лазаревић
Светлана Копиловић
Моника Варга
Гордана Копиловић
Ангела Таборовић
Марија Милошевић
Анастазија Молнар
Библиотекар :
Марија Видаковић  
Продужени боравак :
Сузана Марчетић
Ерика Гелер

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

         

V  РАЗРЕДИ VI  РАЗРЕДИ VII  РАЗРЕДИ VIII  РАЗРЕДИ
Клара Киш
Физичко и здравствено васпитање васпитање
VIа Синиша Репија
Физичко и здравствено васпитање  
VIIа  Драгица Станковић
Техника и технологија 
VIIIа Милена Глигорић Малешевић
Информатика,Физика
Vб Зоран Ђерег
Математика
VIб Александра Самраџић
Српски језик и књижевност
VIIб Весна Мерц
Биологија
VIIIб Taња Благојевић
Српски језик и књижевност
Vц Аугуста Деме
Математика
VIц Марија Шмит Шурањи
Мађарски језик и књижњвност ,Мађарски као језик средине
VIIц Викториа Салма
Ликовна култура
VIIIц Естер Лудаши
Немачки језик
Vд Лана Мучибабић
Енглески језик
VIд Каталин Милетић
Историја
VIIд Вера Марковић
Географија
 
 
       

 

Српски језик и књижевност 

 

Српски језик као нематерњи :

Александра Самраџић

Тања Благојевић

 

Дијана Тимар Бенедек 

Математика  :

Зоран Ђерег

Маја Молнар

Аугуста Деме 

 Хемија :

Елизабета Станић

Едит Патаки 

Техника и технологија  :

Жељка Перушић 

Никола Роговић 

Драгица Станковић

Физика :

Жељка Перушић 

Аранка Амштадт

Милена  ГлигорићМалешевић

Информатика :

Милена  ГлигорићМалешевић

Елеонора Арчон

Историја :

Јелена Манојловић, Каталин Милетић

 

Географија :

Гордана Бурнаћ

Гордана Стоилковић

Вера Марковић

Биологија :

Андреа Пожар

Весна Мерц

Енглески језик :

Марта Кеменци

Лана Мучибабић

Немачки језик :

Естер Лудаши

Маргарета Башарагин

Ликовна култура :

Викториа Салма

Исидора Ђорђевић

Сања Беђик

Музичка култура :

Шалата Атила

Драгана Синобад

Православна веронаука :

Јован Мајсторовић

Католичка веронаука :

Зорица Свирчев

Илона Тот Дер Фелди

Грађанско васпитање : 

Анастазија Толди

Гордана Стоилковић

Вера Марковић

РАЗРЕДНА НАСТАВА

I  РАЗРЕДИ  II  РАЗРЕДИ  III  РАЗРЕДИ  IV  РАЗРЕДИ
Iа  Драгица Костић
Учитељица
 IIа  Маријана Скала
Учитељица
 IIIа  Гордана Гргић
Учитељица
 IVа  Ана Копуновић
Учитељица
Iб  Зорица Пудар
Учитељица
 IIб  Лидија Дулић
Учитељица
 IIIб  Злата Златар
Учитељица
 IVб  Светлана Мајсторовић
Учитељица
Iц  Жужана Немеди Ретек
Учитељица
 IIд  Наташа Муцаљ
Учитељ
 IIIд  Марио Пеић
Учитељица
 IVц  Емилија Грубанов Мартинек
Учитељица
Iд  Рита Радевић
Учитељица
   
   
Енглески језик :

Марина Требатицки

Соња Спасић

Мађарски као језик друштвене средине : Адријана Војнак Чорба
Православна веронаука : Јован Мајсторовић Католичка веронаука :

Зорица Свирчев

Илона Тот Дер Фелди

       

 

ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ

 

 

       Jован Јовановић Змај  

Јован Јовановић Змај је рођен у Новом Саду 6. децембра (24. новембра по јулијанском календару) 1833. у угледној грађанској породици. Основну школу је похађао у Новом Саду, а гимназију у Новом Саду, Халашу и Пожуну. После завршене гимназије уписао је студије права у Пешти, а студирао још и у Прагу и Бечу. За његово књижевно и политичко образовање од посебног значаја је боравак у Бечу, где је упознао Бранка Радичевића, који је био његов највећи песнички узор. Такође у Бечу упознао се и са Светозарем Милетићем и Ђуром Јакшићем.

После завршених студија права, Змај се 1860. вратио у Нови Сад и као један од најближих Милетићевих сарадника постао службеник у новосадском магистрату. Ту се упознао са својом будућом супругом Ружом Личанин. Љубав и срећан породичан живот надахнули су Змаја да напише циклус (збирку) песама Ђулићи (од турске речи Gül, што значи ружа).

Ипак, служба у магистрату није му одговарала, па ју је напустио и посветио се књижевном раду. Тада је покренуо књижевни часопис Јавор и сатирични лист Комарац. Године 1863. преселио се у Пешту, где је радио у Матици српској и као надзорник Текелијанума. Године 1864. покренуо је сатирични лист Змај (игра речима, пошто је 3. мај по јулијанском календару био дан одржавања Мајске скупштине 1848), чији ће назив постати саставни део његовог имена.

Године 1870. Змај је завршио студије медицине, вратио се у Нови Сад, где је започео своју лекарску праксу. Овде га је убрзо задесила породична трагедија: умрла су му деца, а потом и жена. Из ове породичне трагедије произишао је низ елегичних песама објављене под заједничким називом Ђулићи увеоци.

Преминуо је 14. јуна (1. јуна по јулијанском календару) 1904. у Сремској Каменици.

О школи

ИСТОРИЈАТ ЗГРАДЕ

1874. самостан часних сестара тражи одобрење за  отварање основне школе. У оно време школа је имала само три просторије.1875. почиње доградња и проширење школске зграде. Тада је школа имала свега 90 ученика. 1878. организован је интернатски смештај ученика. Измећу два светска рата школа ради као верска школа. После окупације рад се проширује на оспособљавање учитеља. Првих дана ослобођења школа је преуређена je у болницу, а након годину дана у згради почиње са радом двојезична учитељска школа.

ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ                   

Решењем Повереништва за просвету од 02.08.1950. године основана је у Суботици Осмолетка бр.7. Одлучено је да се нова школа смести у згради гимназије. Септембра 1955. одлучено је да се школи да име неког великана нашег народа. Ценећи величину и заслуге прослављеног дечијег песника Чика Јове Змаја, колектив ове школе је одлучио да се школи да име Јован Јовановић Змај. Септембра 1956. је уведена двојезична настава на српскохрватском и мађарском језику. 1958. школа прелази у зграду бивше Учитељске школе  у којој је од 1959. до 1964. служила као Вежбаоница Учитељске школе.

Покрајинси завод за школство Војводине, налазећи у овој школи примерне резултате изабрао ју је за експериментално учење нематерњег језика у 1. и 2. разреду за експериментално извођење наставе у области математике, за увођење двојезичне наставе и за експеримент у допунској настави.

Copyright 2021  ОШ "Јован Јовановић Змај" Суботица