foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

ЛИНКОВИ

ОГЛАСНА ТАБЛА

" Који има добра друга, не боји се очајања, подељена туга, упола је мања" - „Akinek van jó barátja, nem fél a bánattól, a megosztott szomorúság feleakkora”

РЕЗУЛТАТИ ЛИТЕРАРНОГ И ЛИКОВНОГ КОНКУРСА ПОВОДОМ ДАНА ШКОЛЕ

ЛИТЕРАРНИ - НИЖИ РАЗРЕДИ - IRODALMI - ALSÓSOK

 

СРПСКИ НАСТАВНИ ЈЕЗИК                                                                MAGYAR  OSZTÁLYOK

1. МЕСТО                                                                                                 1. HELYEZÉS

НИКОЛИНА ДАВИДОВИЋ 4/Б                                                             SÍPOS ATTILA 3/C                   

2. МЕСТО                                                                                                2. HELYEZÉS

САРА ПУАЧА 4/Б                                                                                   KOLLÁR LÉDA 3/C

3. МЕСТО                                                                                                3. HELYEZÉS

ДАЛИБОРКА КОСТИЋ 4/А                                                                  BESZÉDES EMMA 3/C

 

ЛИТЕРАРНИ - ВИШИ РАЗРЕДИ - IRODALMI - FELSŐSÖK

СРПСКИ НАСТАВНИ ЈЕЗИК                                                                MAGYAR  OSZTÁLYOK

1. МЕСТО                                                                                              1. HELYEZÉS

ВИОЛЕТА ВЛАХОВИЋ 7/Б                                                                 VUCELIĆ VIOLA, 7.C    

МАРИЈА  МИЛАНКО 7/Д                                                                     BOGDÁN DALMA, 7.C

СОФИЈУ ЖИВАНОВИЋ 8/Б                                                               2. HELYEZÉS

2. МЕСТО                                                                                              HUSLA SZINTIA, 8.C

ПАВЛА ОМЧИКУС 5/А                                                                        3. HELYEZÉS

МАША СТАНКОВИЋ 7/Д                                                                    KUJUNDŽIĆ NOEL, 8.C

ЈЕЛЕНА МИЉКОВИЋ 8/Б                                                            JEKL VANESSA, 8.C

3. МЕСТО 

НИКОЛИНА ПОПОВИЋ 5/А

ЈАКОВ ЖИВАНОВИЋ 5/Д

СТЕФАН РАДОВАНОВИЋ 6/Б

ЛИКОВНИ КОНКУРС - НИЖИ РАЗРЕДИ                                       ЛИКОВНИ КОНКУРС - ВИШИ РАЗРЕДИ

RAJZPÁLYÁZAT - ALSÓSOK                                                                     RAJZPÁLYÁZAT - FELSŐSÖK

1. МЕСТО - 1. HELYEZÉS                                                                                1. МЕСТО - 1. HELYEZÉS  

KORÓDI JESSICA 1/C                                                                                      ЛЕНА ЈОВАНОВИЋ 6/Б

HORVÁTH ENIKŐ 2/C                                                                                       АНЂЕЛА МАРИНКОВИЋ 7/А

HUSLA KINGA  3/C

НИНA ШИПЕТИЋ 4/А

2. МЕСТО - 2. HELYEZÉS                                                                                2. МЕСТО - 2. HELYEZÉS  

ИВА ЋЕТКОВИЋ 2/Б                                                                                       АНЂЕЛА ПАРЕЖАНИН 7/Б

MIKLÓS NIKOLETTА 1/C

МАША ДИВЈАК 4/Б

ХАНА ПЕИЋ ТУКУЉАЦ 3/Б

3. МЕСТО - 3. HELYEZÉS                                                                              3. МЕСТО - 3. HELYEZÉS

ХАНА ЦИГАЊИК 2/Д                                                                                    МАРИЈА МИЛАНКО 7/Д

MUHI LEVENTЕ 2/C                                                                                       BOGDÁN DALMÁT 7/C

САРА ПУАЧА 4/Б

ДУЊА ВУКМАНОВ ШИМОКОВ 4/А

          ЧЕСТИТАМО !    GRATULÁLUNK!

 

 

Copyright 2024  ОШ "Јован Јовановић Змај" Суботица